Miroslav Varga

Specialista pro sportovní střelbu 

Sport shooting equipment

Vejvanov 119  

CZ-338 28 Radnice

kancelář-pevná linka : ++420 371 795 154  ¨

(o víkendu se k nám nedovoláte)

varga@iol.cz

www.euroshooting.eu

Pondělí -zavřeno

Uterý-Pátek od 9:00- 12:00 /13:00-17:00.

Ne vždy jsme v naší kanceláři a tak raději nás kontaktujte předem na varga@iol.cz  

ZL CF 115852

IČO: 45415960

DIČ CZ6009210790

 Zavřít okno

 

Tel.hovory o víkendech nepřijímáme.V případě, že se nedovoláte v pracovní době, tak to není to z důvodu, že s Vámi nechceme mluvit .Zrovna něco máme, nebo jsme ve skladu a zapoměli si vzít v areálu sebou tel. Občas jsme služebně mimo provozovnu , vezeme zboží ,nebo řešíme byrokracii na úřadech.

 1) návštěvy v provozovně  Vejvanov 119 je  možné výhradně po předchozí dohodě minimálně jeden pracovní den předem !Termín potvrdíme

Neohlášené návštěvy v provozovně Vejvanov 119 nepřijímáme ! Ověřte si předem prosím, zda budeme v požadovaném termínu  k dispozici.


"Objednané a nevyzvednuté zboží"

..takový zákazník zařazuje mezi "nespolehlivé" a jeho další objednávky nebudou v budoucnu akceptovány či evidovány. 


 

 


 

Nejsme klasický obchod a náš sortiment je z 90% pro olympijské disciplíny ISSF. Tak tedy když budou střelecké soutěže v Plzni jako např. KZR, nebo VC a mezinárodní soutěže atd. zpravidla na těchto vybraných soutěžích budeme

( platí od dubna do září)

 pro Vás na těchto akcích k dispozici.

Miroslav VARGA

- má uzavřenu smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO-KOM a.s., je zapojena do Systému sdruženého plnění EKO-KOM pod klientským číslem: EK-F00025350

Zelený bod


- má uzavřenu smlouvu pro oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu uvedené v zák.č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů prostřednictvím kolektivního systému ASEKOL sro pod klientským číslem: AK-051241

Asekol

 


- při prodeji v ČR splňujeme podmínky zákona číslo 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů .Zavřít okno